Byter till blogger

Även om inte blogger har kategoriindelning som jag vill ha i min blog så tycker jag det är så mycket enklare att använda blogger jämfört med det sättet jag publicerar mittinternet.com på nu, så jag byter till blogger, detta är första posten.