Folkomröstning om EU:s nya grundlag

Jag var och lyssnade på Sören Wibe som är socialdemkraternas enda riksdagsledamot som kommer rösta nej till EU:s nya grundlag.

Han berättade om hur EU ändrat stadgarna sedan Sverige gick med i unionen, t ex så har punkterna i EU-fördraget allt mer närmat sig ett genmensamt försvar.

På slutet tyckte jag tyvärr han blev osaklig, han berättade att han var kritiks till EU och han inte tyckte vi borde agera gemensamt i så många frågor.

Mer imponerade var att han och några till lyckats få ihop 100 000 namn via namninsamlingar på papper och via internet.

Folkomröstning.nu kan man läsa mer om det.