Föredrag: "Invandrares representation inom politilken"

Jag har på ett intressant föredrag igår med en kvinna från universitet som forskade inom invandrares representration inom poltiken.

Fokus på invandrare från utomeuropeiska länder
Först började föreläsaren att berätta om empiriska och positivistiska studier som visade på att invandrare från utomeuropeiska länder i Sverige är underrepresenterade i politiken.

Hon använde ordet ”svartskalle” mycket (och betraktades sig själv som sådan också), och jag kände hur det rykte till i hela mig varje gång hon sa det, ör det har jag lärt mig sedan barnsben att det ordet använder man inte. För någon månad sedan såg jag ordet i tidningen ”Gringo” som följer med Metro som bilaga. Även då tyckte jag det kändes obehagligt.

Vad är en svartskalle?
Kvinnan berättade att för henne var en ”svartskalle” en första eller andra generationens invandrare från utomeuropeiska länder som var politiskt aktiv i Sverige.
Själv tycker jag det fortfarande inte motiverar att använda ett så pass laddat ord, men visst jag är beredd att ändra mig.

Invandrares representation inom den svenska politilken
Kvinnan som skrivit en bok med några andra nu och ”Invandrares represenation inom politilken” hade intervjuat en massa indvandrare och ofta fått svaret att de kände sig diskriminerade inom politiken.

Invandrare inte diskriminerade inom politiken
Men de hade kommit fram till att det var inte _för_ att e var invandrare som de blivit diskriminerade utan för att de hade för radikala åsikter, och en svensk som skulle kommit med samma åsikter ochså skulle blivit ”diskriminerad”.

Mina funderingar kring detta
Jag undrar varför första och andra generationens invandrare från utomeuropeiska länder är mer radikala än svenskar?