Rådgivande vid anställningar

Jag tänkte skiva ner en betraktelse från ett av mina tidigare jobb. Jag jobbade inte på någon av de två avdelningarna mer än som konsult, utan tillhörde en annnan avdelning.

1.
En av chefer jobbar med tekniken ”anställer den person som har bäst betyg och bäst referenser utan den person som kan tänkas stanna på jobbet längst tid” vid nyanställningar.

Den chefen har en väldigt låg personalomsättning på sin avdelning, och har en ”tight” team.

Att avdelningen funkar beror mycket på att personerna som anställs ”passar in i teamet”.

Ingen på avdelningen har idag jobbat där mindre än två år, utan det handlar mer om att personerna jobbar där i snitt tio år.

2.
En annan chef inom samma koncern har en mer juridiskt inriktad avdelning och väljer att anställa de personer som har bästa betyg.

Av de fem senast anställda han har haft så har ingen stannat längre än två år, sedan har samtliga gått vidare till mer kvalificerade jobb, dock inte inom koncernen.

Den avdelningen är också den som får mest kritik inom koncernen och där personalen säger sig må sämst i personalavdelningsens undersökningar.

Slutsats
En koncern ger ingen vetenskaplig studie. Men jag kom och tänka på detta, då den koncern jag jobbar på nu har stora problem med att hitta nytt kompetent folk, dels därför att koncernen har ett skamfilat rykte som arbetsgivare, men jag tror också det beror på att koncernen inte ”tar tillvara på sin personal”. För om de skulle haft en annan personalpolitik så skulle personalomsättningen legat under 50% per år, vilket den inte gör nu.