Drömmar om en bloggförening

När det presenterades att det skulle bli ett ”Bloggforum 2.0” den 28 maj i Stockholm så fick jag en idé, kanske en önskedröm: En bloggförening.

Förenings huvudsyfte
En bloggförening vars uppgift var att ha två grundläggade kurser i bloggning, samt träffar med t ex författare eller lärare från skrivarskolor.

Varför en förening?
Anledningen till att en bloggförening behövs tycker jag t ex är att öka engagemanget i samhället. Hela tiden minskar svenskar föreningars medlemsantal (Källa: Boken ”De kallar oss slackers”) och däremed det kollektiva engagermanget. Men engagemang finns det, det tycker jag mig kan se i en hel del bloggar.

Men räcker inte Bloggforum?
En förening skulle vara rikstäckande med lokalavdelningar över hela landet, eller åtminstone med styrelser i Norr, Syd, mitt och öst.