Dadeldagar i Malmö

Visst, det är Bondens egen marknad på lördagarna och nästan allt från den skånska myllan har skördats, men det är också tid för dadlar, inte från Sverige, utan anntagligen ett land ganska fjärran, men på torget så säljs det nu gula dadlar som måste bli bruna och skrumpna innan de är ätbara.